Så gör du för att lägga om lån

Att lägga om sitt lån innebär att du som låntagare byter bindningstid och i förlängningen förhandlar om en lägre räntesats för ditt lån. Det är vanligt förekommande att binda räntan under en fast period, varpå du lägger om lånet igen så fort bindningstiden löpt ut.

Att lägga om sitt bolån är vanligt såvida man renoverat sin fastighet, och/eller såvida fastighetspriserna har stigit. Ett högre fastighetsvärde medför i regel en lägre belåningsgrad, så även minskade krav på amortering samt lägre fasta lånekostnader.

 

4 positiva effekter med att lägga om sitt lån

 1. Du kan utöka ditt bolån: För att exempelvis ha råd med en ny bil eller en renovering.
 2. Det statliga amorteringskravet minskar: Men bara såvida din fastighet har ökat i värde och du inte utökat ditt bolån i en alltför hög utsträckning.
 3. Du får möjlighet att samla befintliga lån i bolånet: Och därmed minska dina totala lånekostnader.
 4. Du får möjlighet att förhandla om en lägre ränta: Tack vare att din skuldsättning är lägre signalerar att du har koll på din ekonomi.

 

Lägg om ditt lån i 5 steg

 

1. Tala med banken

Kontakta din bank och diskutera huruvida det kan vara läge att lägga om ditt lån. I detta steg måste du även ta reda på hur mycket din bostad måste vara värd för att en omvärdering av din fastighet ska medföra ett större utrymme för förändringar i din ekonomi.

Du kan värdera om din bostad fem år efter att du köpte den, och därefter löpande var femte år. Vid större renoveringar, exempelvis vid till- och ombyggnader, kan du begära undantag till femårsregeln. Det är brukligt att din bank hjälper dig att avgöra huruvida ditt renoveringsarbete utgör underlag för att femårsregeln ska slopas.

 

2. Värdera om din fastighet

Majoriteten av alla svenska banker kräver att du visar upp en skriftlig värdering från en godkänd mäklare, för att din ansökan om att lägga om ditt lån ska beviljas. I undantagsfall kan dock din bank själv räkna på värdeökningen genom att antingen kartlägga genomsnittsprisökningen i ditt bostadsområde, eller genom att ringa till en mäklare för att rådfråga denne.

 

Så värderar du din fastighet

 1. Kontakta din bank: Och fråga huruvida denne tillämpar en specifik lista med mäklare som är uppfyller deras krav för att värdera din bostad.
 2. Kontakta en mäklare: Tänk på att somliga mäklare erbjuder kostnadsfria fastighetsvärderingar i syfte att knyta till sig nya kunder.
 3. Mäklaren besöker din bostad: En fastighetsvärdering  tar i regel mellan 30 och 60 minuter.
 4. Mäklaren lämnar ett utlåtande: Om din fastighetsvärdering är kostnadsfri är utlåtandet i regel muntligt.
 5. Be om en skriftlig värdering: En skriftlig värdering kostar i regel mellan 1 000 och 3 000 kronor. Om mäklaren arbetar för banken är det skriftliga utlåtandet dock oftast kostnadsfritt.
 6. Gör din bank varse om att du värderat om din bostad: Genom att skicka värderingen via exempelvis e-post, eller alternativt genom att lämna över den nya värderingen vid ett personligt möte med din banktjänsteperson.

 

Läs mer: Spännande forskningsframsteg inom solenergi.

 

3. Lägg om ditt lån

Vid en förhandling om att lägga om sina lån lägger banktjänstepersonen störst vikt på din belåningsgrad samt din skuldkvot. En låg belåningsgrad samt skuldkvot betraktas som en signal på ekonomisk styrka, vilket i regel medför att du har goda förutsättningar för att förhandla till dig en särskilt låg ränta.

Detta främst då banken då betraktar dig som en lågriskkund, som inte utgör en kreditrisk.

 

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden är ett mått på hur stort ditt bostadslån är i förhållande till fastighetens nuvarande värde. En låg belåningsgrad är alltid att föredra.

 

Vad är skuldkvot?

Som Finansinspektionen förtydligar visar en skuldkvot på hur mycket skulder du har i förhållande till din inkomst. En låg skuldkvot premieras av alla banker.

 

Räkneexempel:

Din bostad är värd 2 miljoner kronor, och ditt bolån ligger på 800 000 kronor vilket medför att din belåningsgrad är 40 %. Din samlade inkomst ligger på 250 000 kronor årligen och medför därmed att din skuldkvot är 3,2 gånger hushållsinkomsten.

 

Regler för att få minska din amortering

 • Om din fastighet har en belåningsgrad på över 70 procent måste du amortera ett belopp på minst 2 % av fastighetens värde årligen.  
 • Om din fastighet har en belåningsgrad på mellan 50 och 70 procent måste du amortera ett belopp på minst 1 % av fastighetens värde årligen.
 • Om du har en skuldkvot som överstiger 4,5 måste du amortera ytterligare 1 % årligen på ditt bostadslån.

 

4. Samla dina krediter

Om du är i färd med att lägga om ditt bostadslån är det en god idé att samla mindre krediter, för att i förlängningen sänka dina totala kostnader för lån. Mindre krediter har i regel en ränta på 15 till 40 %, varpå räntan för ett bolån i regel ligger på 1,75 %.

Även om du inte har möjlighet att förhandla om ditt nuvarande bostadslån är det fördelaktigt att ta ett privatlån vars årsränta i regel ligger på cirka 5 till 10 %, för att slå dig fri från mindre och framförallt dyrare krediter.

Låneportalen Enklare är en utmärkt resurs för att samla befintliga småkrediter till ett samlingslån.

 

5. Låt bankerna konkurrera om ditt lån

Den låneportal som nämndes ovan är även behjälplig i samband med att du ämnar ta nya lån. Då Enklare samarbetar med ett flertal kreditinstitut får du möjlighet att låta bankerna konkurrera om att erbjuda dig de bästa villkoren.

Att jämföra lån via en jämförelsesida för lån är alltid gratis, då låneportalen får ersättning av kreditorerna såvida de förmedlar ett nytt lån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *