Forskningsframsteg inom elbilar

elbilar framsteg elbatteri

Vi vet inte exakt vem som skapade den första elmotorn, men vi vet att elektriska motorer användes så långt tillbaka som i början av 100-talet. En av de motorer vi känner till skapades 1828 av Anyos Jedlik. Han byggde en liten modell av en elbil som kunde rulla framåt med hjälp av en liten elektrisk motor. Någonstans mellan 1832 och 1839 skapade den skotska uppfinnaren Robert Anderson en stor motor som var tillräckligt stark för att kunna driva en vagn.

Mellan 1835 till början av 1900-talet producerade några av de första biltillverkarna ett fåtal elbilar, men bensinen tog snabbt över och blev standard i hela bilindustrin. Det var först under senare hälften av 1900-talet som elbilar började bli populära igen. Under de senaste decennierna har utvecklingen gått mycket snabbt. Idag tillverkar man elbilar som tar sig längre sträckor än någonsin tidigare.

 

Litiumjonbatterier skapar nya framgångar för elbilar

En milstolpe under senare år var Teslas Roadster som biltillverkaren släppte år 2008. Den var inte helt perfekt, men p.g.a. att det var både en elbil och samtidigt en sportbil baserad på Lotus Elisses chassi väckte stor uppmärksamhet. På ett fulladdat batteri kunde bilen dessutom köra 320 kilometer vilket var längre än någon annan elbil tidigare. The Roadster var den första serietillverkade bilen för motorvägar som hade ett batteri med litiumjonceller.

Ett par år senare, 2010 introducerade Mitzubishi sin i Miev. Det var dock inte en sportbil och kunde inte ta sig lika långt på ett fulladdat batteri, men väl 100 Km. Även Mitsubishis bil var ett litiumjonbatteri och blev en riktig storsäljare. Tillsammans representerar Teslas The Roadster och Mitzubishis i Miev den nya generationen elbilar och är en stark bidragande orsak till det ökande intresset för elbilar under det senaste decenniet.

 

Litiumjonbatteriet – Elbilens framtid?

Idag utgör Litiumjonbatterier, Li-jonbatteri eller Litiumjonackumulatorer den vanligaste typen av bilbatterier i nyproducerade elbilar. Det är samma typ av batterier som de flesta tillverkare av mobiltelefoner använder sig av. Litiumbatteriet är förhållandevis en ny typ av batteri. I Japan utvecklade Akiro Yoshino en första prototyp år 1985. Det första kommersiella batteriet utvecklades genom ett samarbete mellan Sony och Asashi Kasei under 1991.

Den första typ av laddningsbart bilbatteri var blyackumulatorn eller på populärt språk blybatteriet. Det var den franska fysikern Gaston Planté som år 1859 skapade denna typ av batteri. Idag är detta batteri det totalt sett mest vanliga batteriet. Andra förekommande batterier är nickel-metallhydridbatteriet, förkortat NiMH, och SaltX-batterier eller på engelska Motel Salt Battery.

 

Fördelar med Litiumjonbatteriet

Fördelar med Litiumjinackumulatorn eller Li-jonbatteriet är att batteriet har högre energitäthet än tidigare elbatterier, samt är det idag det mest miljövänliga alternativet. Eftersom miljöfrågorna är så starka idag är det många köpare som frågar efter bilar med just litiumjonbatteri. Batteriet i sig har därför blivit en viktig säljpunkt för handlare. Eftersom batteriet håller längre än tidigare batterier minskar påfrestningen på miljön eftersom man då tillverkar färre batterier. Samt slänger man färre batterier under en längre tid. Dessutom är Litiumjonbatteriet en fråga om säkerhet. Under normala och vanliga förhållanden sett är litiumjonbatteriet ett säkert och mycket stabilt batteri. Däremot skall man inte utsätta batteriet för extrem värme då det finns risk för överhettning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *