Vad är Artificiell Intelligens (AI?)

artificiell intelligens AI robot

Ja, vad är Artificiell Intelligens eller AI egentligen för något? Det är faktiskt inte en helt okomplicerad fråga att svara på eftersom uppfattning och definition av begreppet ändrats genom åren. Under en period ansåg man att maskininlärning och AI var samma sak. Andra har ansett att AI helt enkelt är ett sätt att programmera en dator. Men eftersom området är stort bör man nog snarare säga att Artificiell Intelligens är ett särskilt forskningsområde. Inom detta forskningsområde är datorprogrammering och maskininlärning viktiga delar.

 

Fyra nivåer av AI:

Automatiserad intelligens: Innebär Automatisering av manuella och standardiserade rutinuppgifter.
Assisterad intelligens: Hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre.
Förhöjd intelligens: Hjälper människor att fatta bättre beslut.
Autonom intelligens: Automatiserade beslutsfattarprocesser utan mänsklig inblandning.

 

Tre typer av AI

Inom AI talar man om bland annat specificerad eller smal AI, generell AI, samt självmedveten AI.

 

Smal eller specifik AI

Inom Artificiell Intelligens programmerar man datorer att efterlikna och härma mänskligt beteende och mänskligt sätt att lära sig. Tillämpning för artificiell intelligens när man programmerar datorer är bland annat att få dom att själva ”förstå” problem. Datorn ska lösa problemen på egen hand utan att de är programmerade för just detta. Det är här maskininlärning kommer in i bilden. Röstigenkänning, sökmotorer och självstyrande bilar hör till den här kategorin. AI:n är anpasssad till ett specifikt område, bredare eller smalare.

 

Generell AI

Inom Generell AI eller AGI menar man att en dator kan lära sig vad som helst och komma fram till egna slutsatser. AGI bygger därför på så kallad Deep Learning. Det är meningen att en dator enbart skall behöva inmatas med grundläggande parametrar och sedan själv kunna ta in information på egen hand och dra egna avancerade slutsatser. När AI:n kan agera helt själv utan mänsklig inblandning har man uppnått nivån Autonom Intelligens.

 

Självmedveten AI

Självmedveten AI är nog vad de flesta associerar med AI. Kan verkligen en dator tänka helt själv? Svaret på den frågan beror lite på hur man definierar självständigt tänkande. Först och främst måste datorn kunna vara autonom, dvs ”tänka” eller både ta in information och komma till slutsatser helt på egen hand. Dessutom måste maskinen vara medveten om sin egen existens och kunna dra slutsatser utifrån själva medvetenheten om sin egen existens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *